Skriftlige arbeider

 

Her følger en tilnærmet komplett liste over skriftlige arbeider.
 

Det meste finnes også på Bibsys.

 

Årstall

Tittel

Type

Sidetall

Referanse / kommentar

1984

Numerisk analyse i videregående skole

Hovedfagsoppgave

320 s.

Hovedfagsavhandling, Cand. scient.-graden i informatikk

1986

Lærebok i Minibase

Brukerveiledning

50 s.

Henviser til lite, egenutviklet databasesystem på Nord-maskiner, i sin tid brukt til undervisning i skoleverket. Utgitt på Tano forlag. ISBN 82-518-2142-8. Uaktuelt i dag.

1986

Filiokus. Lærebok i filbehandling.

Utkast til lærebok for høyskolenivå

140 s.

Planlagt utgitt på Tano forlag, men annen prioritering gjorde at dette ikke ble realisert.

1989 og senere

Minikurs i Modelator

Brukerveiledning

50 s.

Henviser til egenutviklet datamodelleringssystem, markedsført gjennom MetodeData a.s. (flere utgaver av dette). (ISBN 82-91915-40-7 Norsk, ISBN 82-91915-10-5 Engelsk)

1993

Datamodeller og relasjonsdatabaser: kardinalitet, attributtegenskaper og fremmednøkkelstrukturer

Rapport

80 s.

Teoretisk drøftelse av disse begrepene og sammenhengen mellom dem, til dels ut fra annet utgangspunkt enn vanlig.

1993

Databasesystemer: Hva inneholder metadatabasen?

Rapport

20 s.

Systematisering av egenskaper ved en metadatabase og undersøkelse av hva som fantes av disse mekanismene i en del aktuelle databasesystemer.

1993

Datamodelleringsverktøyet Modellator: en del prinsippielle og praktiske aspekter

Rapport

120 s.

Drøftelse av en del aspekter ved datamodelleringsverktøyet Modelator.

1994

Innføringskurs i ”DataEase Data Model Manager”

Brukerveiledning

50 s.

i samarbeid med andre. Kurset beskriver en spesialversjon av Modelator, og kurset inngikk i DataEase 5.0 fra DataEase International.

1996

Systemutvikling – informasjonsteknologi
 

Lærebok for videregående skole

min del ca. 110 s.

Markedsleder for faget Systemutvikling i videregående skole. Min andel (datamodellering, normalisering, objektorientert analyse, IT og etikk) utgjør ca. 110 s. av totalt 285 s. Utgitt på Gyldendal forlag, ISBN 82-05-23636-4. Sammen med Erik Kolderup, Malakoff v.g.skole.

Totalt 4 utgaver, siste 2004. Nye læreplaner gjorde boken uaktuell.

1997

Lærerveiledning til Systemutvikling – informasjonsteknologi 

Lærerveiledning

min del ca. 50 s.

ISBN 82-05-25975-5 (sammen med Erik Kolderup)

1997

Prosjektarbeide: Store grupper og karakterer på grunnlag av arbeidsmengde?

Artikkel

   5 s.

Artikkel i HøIT (Tidsskrift, avd.for Informasjonsteknologi, Høgskolen i Østfold), nr. 2/1997.
http://www.ia.hiof.no/prosjekter/hoit/html/nr2_97/prosjektarbeide.html
Dokumenterer forsøk med alternativ måte å drive gruppe­arbeide. Kan grupper på  f.eks. 8 personer og omfattende oppgaver gi mer realistisk prosjekterfaring? Kan karakterer gis på grunnlag av tidsdokumentasjon?

1999

Datamodellering – praksis og teori

Lærebok for høyskolenivå

150 s.

Generell bok i datamodellering – mye brukt ved høyskoler landet over.  Deler av boka har eksistert på kompendieform siden 1993. Solgt ca. 3500 eksemplarer. ISBN 82-91915-21-0

1999

Dataingeniørstudentene – ¾ år etter

Arbeidsrapport

 30 s.

Undersøkelse av hva studentene ved dataingeniørlinjen ved Høyskolen i Østfold arbeidet med og  deres vurdering av utdannelsen ¾ år etter at de var ferdig med studiene. Arbeidsrapport 1999:6, Høgskolen i Østfold.

1999

Dataingeniørstudentene – ¾ år etter

Artikkel

  7 s.

Artikkel i HøIT (Tidsskrift fra avdeling for Informatikk og Automatisering, Høgskolen i Østfold), nr. 2/1999. Svært forkortet utgave av rapporten over.
http://www.ia.hiof.no/prosjekter/hoit/html/nr2_99/edgarb.html

2000

Kravspesifikasjon for firma- og prosjektdatabase for Avd. for Ing.- og Realfag, Høgskolen i Østfold

Analyse / kravspesifikasjon

 30 s.

Resultat av arbeide med en kravspesifikasjon for mulig utvikling av en database ved Høgskolen i Østfold. Overlevert 03.2000.

2000

Kravspesifikasjon for laboratoriedatabase, Labnett / Østfold byoffensiv / Høgskolen i Østfold

Analyse / kravspesifikasjon

 32 s.

Overlevert 09.2000.

2000

Systemdokumentasjon, database for Møller Energi a.s. (Nå: Vatech a.s.)

System­dokumentasjon

 52 s.

Database for prosjekter, tegninger, kunder, kraftstasjoner m.m. for en av Norges to leverandører av turbiner m.m. til kraftverk (Ver. 02 pr. 07.2000)

2000

Dataingeniørstudentene – ¾ år etter, undersøkelse 1999

Arbeidsrapport nr. 2000/12

 34 s.

Ny undersøkelse etter samme opplegg som for fjoråret

2001

”Bare en ny BIOS-versjon”

Artikkel / ”Petit”

   3 s.

Petit-type artikkel om et BIOS-skrifte som tok lenger tid enn forventet …. http://www.ia.hiof.no/prosjekter/hoit/html/nr1_00/edgarb.html

2001

Systemdokumentasjon, database for miljø­differensiert tonnasjeavgift, Sjøfartsdir./Veritas

System­dokumentasjon

 30 s.

Database for skip, deklarasjoner, verifikasjoner etc. i forbindelse med nye forskrifter for miljødifferensiert havneavgift

2001

Kravspesifikasjon, system for kompetanseseksjonen, skattedirektoratet

Analyse / kravspesifikasjon

 31 s

Mai 2001

2001

Informasjonsteknologi i videregående skole - en faglig og didaktisk analyse av læreplanene i faget etter Reform 94 FoU-rapport

140 s.

Desember 2001. ISBN 82-91116-41-5, ISSN 0807-4488. Deler av dette er også trykket i artikkelsamlingen ”Informatikk fagdidaktikk”, PPU, som bl.a. brukes ved Universitetet i Oslo.

2001

Nye læreplaner i informasjonsteknologi som eget fag i videregående skole – hva ønsker høgskolene og universitetene seg?

Konferansepaper

   2 s.

NOKOBIT-konferansen. Tromsø 26. – 28. november 2001.

2002

Systemdokumentasjon, VEFF – Veritas Funksjonærforenings database

System­dokumentasjon

 25 s.

Juni 2002

2002

Informatikk fagdidaktikk

Del av artikkelsamling

--

Del av artikkelsamling / Blandingskompendium ved ILS, Universitetet i Oslo m.f.l. Identisk med kap. 4 og kap. 8 i FoU-rapporten "Informasjonsteknologi i videregående skole ......" fra 2001, se over.

2003

Experiences from model based Informatics teaching using ER-modeling.

Artikkel, for konferansepaper

2 s.

presentert på COOL (Comprehensive Object Oriented Learning) workshop, Norsk Regnesentral/Universitetet i Oslo, 20.10.03.
www.intermedia.uio.no/cool/WS-03/Bostrom.doc

2003

Coad / Yourdon's model vs. UML - a comparison

Artikkel, for konferansepaper

2 s.

presentert på COOL (Comprehensive Object Oriented Learning) workshop, Norsk Regnesentral/Universitetet i Oslo, 20.10.03.

Model based informatics teaching in high schools using ER ...

2003

Dokumentasjon av program for beregning og grafer for biodiversitet i Nordsjøen

System­dokumentasjon

10 s.

For Det Norske Veritas. November 2003

2004

Systemutvikling – informasjonsteknologi

(4. utgave)

Læremiddel for videregående skole

jf. over

Sammen med Erik Kolderup og Thore E. Nilsen. Bok (Gyldendal forlag, ISBN 82-05-32841-2). Lærebok pluss webbasert (www.systemutv.net).

2004

Felles læreplanutvikling - hurtigsnekring eller kontinuerlig organisasjonsutvikling?

Og: Internett som arena for kontinuerlig læreplanutvikling.

FoU-rapport 50 s. Rapporter fra Høgskolen i Buskerud nr. 53, også som .pdf..
2004

Læreplanene i faget Informa-sjonsteknologi i videregående skole

Masteravhandling jf. rapp. 2001 Masteravhandling i pedagogikk (M.Ed.)
2005
 

Reviderte læreplaner i faget Informasjonsteknologi etter Kunnskapsløftet. Bakgrunn og kommentarer.

Arbeidsrapport 40 s. Arbeidsrapport som beskriver bakgrunn m.m. i forbindelse med utforming av nye læreplaner i informasjonsteknologi for v.g. skole.Arbeidsrapport ved Høgskolen i Østfold.

2006

Reviderte læreplaner i faget Informasjonsteknologi etter Kunnskapsløftet. Bakgrunn og kommentarer. Del 2

Arbeidsrapport, fortsettelse av rapporten over.

60 s.

Del 2 av arbeidsrapport som beskriver de nye læreplanene i informasjonsteknologi etter Kunnskapsløftet.

2007 Konfirmantmateriale i norske kirkesamfunn: en analyse av innhold, konfesjonalitet og overordnet pedagogisk utforming Masteravhandling 170 s. Masteravhandling i kristendomskunnskap (M.A.)
2007 Dokumentasjon av databaser ved Vatech A/S (nå: Andritz VATech) Systemdokumentasjon 140 s. Vatech Hydro er en av Norges to leverandører av turbiner m.m. til kraftverk. Databasene gjelder prosjekter, tegninger, kunder, kraftstasjoner m.m., samt tilleggssystemer for regnskapsanalyse, timeregistrering m.m. (Ver. 04 pr. des. 2007)
2008

Informasjonsteknologifaget og skoleverket – en bakgrunn og handlingsplan for informatikkrådet.

Rapport 70 s. + 55 sider vedlegg FoU-rapport, HiØ http://www.hiof.no/index.php?ID=16093&lang=nor (sammen med Ola Bø, HiMolde, Dag Langmyhr, UiO og Terje Rydland, NTNU)

2009

Hva er behovet for kompetanseheving hos IT-lærerne i dagens videregående skole?

Konferanserapport

9 s.

Konferansepaper, NIK, Trondheim, nov. 2009. Bygger på rapporten over. ISBN: 978-82-519-2491-7, medforf. som over.

 

2010 ”Om 0 eller flere ting, og måten å strukturere dem på”  Kompendium 200 s. Til undervisning i metodekurs (vesentlig diskret matematikk) til begynnende programmeringsundervisning ved HiBu,

1995-->

Diverse skriftlig kursmateriale i systemutvikling (generelt, prosjektstyring, IT&jus, IT & etikk, IT & organisasjon etc.), databaser (de fleste temaer innen faget) og informatikkdidaktikk.

Forelesningsnotater

ca. 300s.

Ikke publisert.

 

Totalt ca.

2500 s.